Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
                                                              

                                                               Spoločnosť Kobat,s.r.o  je poistená v spoločnosti
                                          UNION POISŤOVŇA a.s. na sumu 66 388 €.
                                          pri poskytovaní strážnej služby a na základe zmluvy
                                          o strážnej službe.
                                          Tiež je poistená aj na všeobecnú zodpovednosť za škodu
                                          spôsobenú zamestnancami, takisto u tej istej spoločnosti.
                                          Každý zamestnanec je pri podpise pracovnej zmluvy viazaný
                                          povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach
                                          o ktorých sa pri výkone svojho zamestnania dozvie v súvislosti
                                          s poskytovaním SBS.

                                                                
Výpis z Obchodného registra
 

   
     


 

TOPlist
Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok